Kinderbijslag en bewindvoering

Het is weer bijna zo ver, de uitbetaling van de kinderbijslag.

 

Onder de meeste cliënten die onder beschermingsbewind staan heerst een hardnekkig misverstand over de kinderbijslag. De bewindvoerder mag hier niet over beschikken.

Dat is niet waar.

Op kinderbijslag mag geen beslag worden gelegd door schuldeisers[1]. Dat is iets anders. De bewindvoerder mag de kinderbijslag wel gebruiken. Zelfs voor het aflossen van schulden.

Als iemand bij mij onder bewind komt is uitgangspunt dat de kinderbijslag aan de cliënt betaald word. Echter als er zich noodsituaties voor doen dan kan de kinderbijslag soms uitkomst bieden om te zorgen dat een situatie niet uit de hand loopt.

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind.[2] Die kosten kunnen bestaan uit het kopen van kleding voor de kinderen, maar bijvoorbeeld ook een OV-abonnement, of een abonnement op een sportclub.

Zo heb ik een gezin onder bewind, die heel bewust de keuze hebben gemaakt om hun kinderen in de oude wijk waar zij gewoond hebben op school te laten. Dit omdat de kinderen daar al hun vriendjes hadden en nog andere redenen. Die keuze is hun goed recht, daar beslis ik als bewindvoerder niet over. Nu vinden de ouders dat de afstand van en naar school te ver is om met de fiets te gaan, dus moeten de kinderen (inclusief begeleidende ouder) met het openbaar vervoer. Daarvoor is een abonnement nodig van 2 zones (kinderen 53 euro p/m en ouder 79 euro p/m). Dat is een behoorlijke aanslag op het budget van de ouders aangezien zijn rond moeten komen van een inkomen rond de bijstandsnorm.  In zo’n geval kan ik dus besluiten dat een deel van de kinderbijslag gebruikt word om de kosten voor dit abonnement te betalen.

De eerste prioriteit die ik als bewindvoerder heb is dat het budget sluitend is. Dat wil zeggen dat alle vaste lasten en het leefgeld betaald kunnen worden uit de totale som van inkomsten. Als zoals in bovenstaand voorbeeld de kosten van het OV-abonnement dus buiten het budget vallen, zit er niets anders op dan een deel van de kinderbijslag gebruiken om dit gat in het budget op te vullen. Dat zijn keuzes die de cliënt zelf maakt. Immers zij zouden er ook voor kunnen kiezen de kinderen dichterbij op school te doen, of de kinderen met de fiets naar school te laten gaan.

Die keuze vrijheid is vaak moeilijk uit te leggen aan mijn klanten. Die redeneren alleen: de kinderbijslag is voor de kinderen. Maar als een abonnement voor de kinderen gekocht wordt, wordt de kinderbijslag toch echt ook aan de kinderen besteed.

Zo is in het verleden ook wel eens gebeurt dat ik de kinderbijslag heb gebruikt om de vaste lasten te kunnen betalen. Dit omdat de belastingdienst aan het verrekenen was gegaan en er op dat moment in het geheel geen toeslagen binnen kwamen. Op zulke momenten gebruik ik toch echt de kinderbijslag om te zorgen dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Immers een kind is er niet bij gebaat als door een huurschuld de ouders uit hun woning worden gezet, of dat door schulden aan een energiemaatschappij gas en licht worden afgesloten. Een ontruiming uit de woning is een erg traumatische ervaring voor een kind ik zorg dus dat er zeker geen (nieuwe) schulden ontstaan op het gebied van huur, gas en elektra of water.

En dan het betalen van een schuld met de kinderbijslag. Zelfs dat doe ik wel eens.

Veel van mijn cliënten hebben schulden. Mijn werk bestaat er uit om een dossier zo snel mogelijk stabiel te hebben (= er ontstaan geen nieuwe schulden meer) en dan als het mogelijk is, zo snel mogelijk aanmelden bij schuldhulpverlening. Dan kan het voorkomen dat er per ongeluk een nieuwe schuld ontstaat (denk bijvoorbeeld aan een hele hoge jaarafrekening voor energie) of er komt ineens nog een oude schuld boven water. Dit zijn allemaal zaken die kunnen zorgen dat een lopende schuldenregeling in gevaar komt en ook dat is niet in het belang van een kind. Hoe eerder de ouders van hun schulden verlost zijn, hoe meer rust er in een gezin is. Geldzorgen maken dat ouders veel piekeren, slecht slapen en er heel vaak geen ruimte is voor de kinderen om eens iets extra’s te doen. Ik ken kinderen die nog nooit hun verjaardag hebben gevierd omdat er altijd geldzorgen waren. Ik probeer dus als bewindvoerder zo snel als mogelijk is, te zorgen dat een gezin in een schuldenregeling komt. Als met de kinderbijslag dat proces bespoedigd kan worden (bijvoorbeeld een boete die de regeling in de weg staat betalen van de kinderbijslag) dan doe ik dat.

Dus mag een bewindvoerder de kinderbijslag gebruiken. Ja dat mag en dat doe ik ook. Ik probeer het altijd aan mijn klanten uit te leggen, waarom ik die keuze maak. De meeste van mijn klanten denken echter niet op de lange termijn, maar alleen in het nu. De keren dat ik dus de kinderbijslag gebruik heb ik meestal te maken met een boze klant. Ik hoop dan altijd maar dat zij na verloop van tijd in kunnen zien, dat ik nog steeds in het belang van hen en hun kinderen heb gehandeld.

[1] Artikel 23 Algemene Kinderbijslagwet

[2] Bron: https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/

 

 

Telefoonterreur door deurwaarders

In deurwaardersland is een nieuwe ontwikkeling gaande. Ze hebben nu een automatisch bandje dat een niet betalende debiteur belt waarbij geen dossiernummer wordt ingesproken, maar waarbij je aangemaand wordt om tot betaling over te gaan.

Nou heb ik nogal wat schuldendossiers onder bewind en voor veel van die clienten is de schuldenlast dusdanig hoog dat betalen niet of nauwelijks tot de mogelijkheden behoort. In veel gevallen is het een kwestie van het loonbeslag (wat er vaak al ligt) in goede banen leiden, zorgen dat er geen nieuwe schulden ontstaan en dan als de situatie stabiel genoeg is en er geen belemmeringen zijn aanmelden bij schuldhulpverlening. Tot die tijd is het vaak onmogelijk om regelingen te treffen met deurwaarders en de herinneringen die ik schriftelijk of per mail ontvang neem ik voor kennis aan en ik stuur af en toe als daar specifiek om gevraagd wordt een antwoord om de stand van zaken mbt schuldhulpverlening door te geven. Als het wel mogelijk is een regeling te treffen dan doe ik dat ook!

Maar nu dus deze nieuwe manier van werken voor deurwaarders waar een bandje mij telefonisch benaderd met niet meer informatie als het bedrag en de oorspronkelijke schuldeiser, daar kan ik verdomd weinig mee. Want zoals bijvoorbeeld vandaag het geval, schuldeisers Zilveren Kruis, daar heb ik misschien wel 10 klanten met schulden en dan soms zelfs met meerdere dossiers. Dus a. kan ik niks met het telefoontje en b. als ik wel zou kunnen achterhalen om welk dossier het gaat, dan is het vaak nog zo dat ik er weinig mee kan omdat ik als het tot de mogelijkheden had behoort, al wel een regeling zou hebben getroffen.

Ik bel dus met de betreffende deurwaarder en leg de situatie uit. Dat dit een erg belastende manier van werken voor mij oplevert. Als ik op deze manier door alle schuldeisers van mijn klanten benaderd ga worden staat mij telefoon waarschijnlijk de hele dag roodgloeiend. Dus of het niet mogelijk is om, als er sprake is van bewind, te zorgen dat deze manier van werken niet gebruikt gaat worden. Tja, dat zou misschien mogelijk zijn, maar dan moest die dame wel weten om welk dossier het ging. Nou dat wist ik dus niet. Dus ik stelde nogmaals de vraag of zij niet konden zorgen dat er voor bewindvoerders dan een uitzondering in het systeem gezet kon worden, om te zorgen dat ik geen extra telefoonnummer speciaal voor deurwaarders in het leven zou moeten gaan roepen. Maar blijkbaar had de deurwaarder deze methode niet zelf gebruikt, maar in dit geval Zilveren Kruis en tja, dat ging nou eenmaal automatisch.

Ik begon een beetje mijn geduld te verliezen, waarop de medewerkster blijkbaar vond dat ik te grof was, na een opmerking van mijn kant dat ik met haar antwoorden geen flikker kon. Ok, ik had wat andere bewoording kunnen gebruiker, daarvoor bij deze excuus, maar het punt wat ik wilde maken is dat deurwaarders misschien dat systeem kunnen nuanceren en zorgen dat bewindvoerders dus NIET in het automatisch belsysteem worden opgenomen. Dat zou ons werk wel heel onplezierig maken. Via deze weg dan ook een oproep aan alle deurwaarders die dit middel al gebruiken of voornemens zijn dit te gaan gebruiken. Tevens een oproep aan collega bewindvoerder om hier tegen te ageren. Ons werk is al hectisch genoeg zonder dit soort zinloze acties.

De zin en onzin van verzekeringen

Nederlanders behoren tot het best verzekerde volk ter wereld.  Een doorsnee gezin van vader, moeder en 2 kinderen betalen gemiddeld rond de € 3.000 per jaar aan verzekeringen. Uit onderzoek van herverzekeraar Swiss Re blijkt dat bedrag zelfs nog hoger te liggen: Nederland is al jaren het land met de grootste premiebetalers van de wereld. Als oververzekerden hebben we in 2010 in het totaal €4090 per persoon aan verzekeringen uitgegeven. Naar schatting kan hiervan zeker 10% bespaard worden.

Daarom maar een blog om de zin en onzin van verzekeringen op een rijtje te zetten.

Wat moet je verzekeren?

Een aantal verzekeringen is wettelijk verplicht:

 • Zorgverzekering – basis,  veel gemeenten raden mensen in de WWB aan om zich ook aanvullend te verzekeren aangezien ziektekosten behoorlijk op kunnen lopen en zeker mensen met een uitkering hebben vaak onvoldoende buffer om deze extra kosten op te vangen
 • WA verzekering, indien je in het bezit bent van een auto
 • Brand en opstalverzekering bij een eigen huis
 • Meestal stelt de bank ook de verplichting dat bij een eigen huis een overlijdensrisico verzekering wordt afgesloten. Deze laatste is echter niet wettelijk verplicht

Buiten deze verplichte verzekeringen is het dus aan jou om te bepalen of je het risico zelf wilt dragen of je er voor wilt verzekeren. Hanteer daarbij  de volgende vuistregel:

Denk je het verlies zelf te kunnen dragen (ook kosten aan een derde), dan niet verzekeren. Bedenk daarbij hoe hoog het financiële risico is dat je loopt (wat denk je dat een gemiddelde schade zal kosten), hoe groot is de kans dat het ook werkelijk gebeurt. Hou in je achterhoofd dat de gemiddelde verzekerde meer afdraagt aan verzekeringsmaatschappijen dan dat ze ooit uitbetaald krijgen.

Verstandig om ook af te sluiten:

 • Aansprakelijkheid particulieren
 • Inboedelverzekering
 • Aanvullende ziektekostenverzekering

Op de site van het nibud kunt u zien wat deze verzekeringen ongeveer kosten: nibud passende verzekeringen

Twijfelachtig:

 • Reisverzekering – en dan met name voor ziekte kosten in het buitenland. Let bij dit soort verzekeringen wel heel goed op de dekking. Er zijn er veel die bijvoorbeeld alleen binnen europa dekken. Als je regelmatig reist is het veel goedkoper een doorlopende reisverzekering te nemen en deze voor verre reizen (buiten europa) tijdelijk aan te passen
 • Arbeidsongeschiktheidverzekering voor zelfstandige ondernemers. Zeker een goede zaak, aangezien zelfstandigen geen aanspraak kunnen maken op sociale verzekeringen. Het probleem is echter dat er vaak strenge polisvoorwaarden zijn en er in de regel vaker niet dan wel wordt uitgekeerd.
 • Rechtsbijstandverzekering – mensen met een heel laag inkomen kunnen gesubsidieerde juridische bijstand krijgen. Bij een aantal verzekeringen (bijv. auto) is de rechtsbijstand vaak al inbegrepen.

Onzinnige verzekeringen:

Onlangs publiceerde de consumentenbond een artikel over de top 10 van onzin verzekeringen.

 1. de regenverzekering
 2. de pechhulp (thuis) verzekering
 3. de catastrofeverzekering
 4. ongevallen inzittende verzekering
 5. garantieverzekering
 6. tuinverzekering
 7. smartphoneverzekering
 8. scholieren (ongevallen) verzekering
 9. huisdierverzekering
 10. zinloosgeweldverzekering

Voor de toelichting kun je de volgende site bezoeken:  trosradar

verzekering

Een paar voorbeelden die toch regelmatig voorkomen:

Smartphone verzekering:

Velen van ons kunnen niet meer zonder hun mobiele telefoon, zeker de jongere generatie niet. De aanschaf van de telefoon is best prijzig en je wilt ook niet twee jaar vast zitten aan een duur abonnement als je telefoon kapot gaat en je dus niets hebt aan de abonnement. Op die onzekerheid spelen telefoonaanbieders goed in en bieden je de smartphone verzekering.

 • De premie per jaar is behoorlijk hoog (toestel van € 500 en een premie van € 110 per jaar)
 • Hoog eigenrisico (€ 50)
 • Voorwaarden laten veel ruimte voor discussie (reden om niet uit te keren bijvoorbeeld verlies)
 • Zakkenrollen wordt niet gezien als diefstal, alleen bij duidelijke braak/berovingsschade
 • Vaak dekken bijvoorbeeld inboedel of reisverzekering de schade ook

Garantieverzekering:

Duurzame apparaten zoals computer, wasmachine of televisie kosten nogal wat in aanschaf en dus willen we erg graag dat het apparaat ook zijn levensduur uitdient. De fabrieksgarantie op dit soort apparaten is gemiddeld 2 jaar en mocht hij na die garantie stuk gaan dan willen we graag dat zonder gedoe de reparatie toch gedekt wordt.

Onzin, aangezien de wet heeft bepaald dat leveranciers een deugdelijk product moeten leveren en als de levensverwachting van bijvoorbeeld een wasmachine 10 jaar is, dan mag je dus redelijkerwijs verwachten dat deze langer meegaat dan de fabrieksgarantie van 2 jaar. Hierover is veel te lezen op internet bijvoorbeeld: wettelijke-garantie

Overstappen:

Het loont om regelmatig je verzekeringspolissen eens bij elkaar te zoeken en te vergelijken op internet bij een site als bijvoorbeeld independer of hoyhoy. Overstappen is vaak eenvoudig en niet zelden loont het zeker. Misschien ga je niet in premie naar beneden maar zijn de polisvoorwaarden bij een andere maatschappij wel vele malen beter dan bij de huidige. Het probleem echter is dat dat nu juist de reden is dat mensen niet durven overstappen, de polisvoorwaarden zijn zo onoverzichtelijk dat vergelijken moeilijk is.

De consumentbond vergelijkt regelmatig bepaalde polissen met elkaar. Bij de meeste bibliotheken zijn oude consumentengidsen of geldgidsen (ook van de consumentenbond) te leen.

Als je wilt besparen is het dus zeker verstandig om al je verzekeringen eens onder de loep te nemen. Kijk of er een dubbele dekking is, of je het risico wel of niet zelf kunt nemen en zoek naar goedkopere alternatieven. Soms is het goedkoper om een aantal verzekeringen in een pakket af te nemen bij één en dezelfde verzekeraar. Bijkomend voordeel is dat naast de pakketkorting je ook geen geharrewar kunt krijgen over wie wat zou moeten dekken.

Dure lessen

Een overeenkomst aangaan

Van onze fouten leren we het meest. Ook ik heb in de afgelopen tijd een paar fouten gemaakt en ik kan wel zeggen dat het dure lessen zijn geweest.

Het begon ermee dat mijn zoon een samenwerking aan wilde gaan met iemand waar hij nu ook regelmatig mee samenwerkt. Ik zelf ben nogal argwanend als het op samenwerkingsverbanden aankomt. Dit heeft te maken met het verleden.

Dus hebben we eerst een gesprek gevoerd samen met de accountant om alle mogelijkheden te onderzoeken. Wat naar mijn idee een oriënterend gesprek was, werd door de mogelijke samenwerkingspartner opgevat als het startsein. (miscommunicatie 1).

think it aboutNaar aanleiding van het gesprek heeft hij de opdracht gegeven aan de accountant om de punten door te geven aan de notaris met de opdracht om een oprichtingsakte voor een BV, de afgesproken samenwerkingsvorm, op te maken.

De week erop was er dus al een afspraak ingepland bij de notaris om de oprichtingsakte te gaan ondertekenen. Oei, wat een haast en waar ik het helemaal niet mee eens was, was het feit dat het concept pas op de ochtend van de afspraak in handen van mijn zoon kwam. Niet de manier vindt ik om een notariële akte te gaan ondertekenen. Dat zijn zaken waar je de tijd voor moet nemen, die je op je gemak door moet lezen en waarbij je je moet kunnen laten voorlichten door mensen die er verstand van hebben. Ik trapte dan ook vol op de rem en heb de afspraak laten annuleren.

Vervolgens zonder goed te communiceren wat, hoe en waarom ik de afspraak had laten afzeggen, heb ik een jurist ingeschakeld die de stukken door zou lezen en van commentaar zou voorzien. Deze jurist is iemand die ik ontmoet heb bij de netwerkclub waar ik lid van ben. Zijn motto is, dat rechtshulp voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat hij een uurtarief kan garanderen dat 3x goedkoper is dan van een reguliere advocaat. Daarnaast is de heer in kwestie een fel mannetje, dus puur op gevoel de geknipte kandidaat om mijn zoon bij te staan. Ook hier heb ik onvoldoende de verwachtingen uitgesproken maar ben akkoord gegaan met het inderdaad redelijke uurtarief. (miscommunicatie2).

In die tussentijd heeft mijn zoon van de notaris een dit maal uitgewerkt concept ontvangen en was er direct een nieuwe afspraak gemaakt om nu toch echt te gaan ondertekenen. Alleen ontving ik het nieuwe concept pas 3 dagen voordat getekend zou gaan worden. Dus met grote spoed alles naar de jurist gestuurd, die heeft alles wederom van commentaar voorzien en daar kwamen punten bij naar voren die naar mijn idee eerst goed uitgewerkt dienden te worden, alvorens te ondertekenen.

Daarop de samenwerkingspartner van mijn zoon uitgenodigd voor een gesprek, echter die reageerde niet op mijn uitnodiging, waarop ik (het was vrijdagmiddag en maandagochtend zou getekend worden) de notaris liet weten, dat er eerst een gesprek zou moeten plaats vinden, alvorens te tekenen. En dus zei ik de afspraak voor die maandagochtend ook weer af. (miscommunicatie3)

De samenwerkingspartner kwam echter vrijdag laat in de middag toch langs voor een gesprek, wat uiteindelijk prima verliep. Hij was echter op dat moment nog niet op de hoogte van het feit dat ik de afspraak met de notaris weer had afgezegd. Toen hij later die avond wel mijn mail las, was hij daar behoorlijk boos over.

Het resultaat was, dat de samenwerking niet doorging omdat de samenwerkingspartner boos was van wegen het feit dat ik (een partij die er eigenlijk niets mee te maken had) zonder overleg tot 2x toe de afspraken bij de notaris had afgezegd. De notaris vrolijk een volledige rekening stuurde voor het opmaken van een oprichtingsakte en twee afspraken. De jurist een gepeperde rekening stuurde, wellis waar tegen een redelijk uurloon, maar naar mijn idee wel voor heel wat meer uren dan waar ik op gerekend had en mijn zoon bijna een maandsalaris aan kosten voor zijn kiezen krijgt voor een samenwerking die niet doorgaat.

Goede communicatie

Conclusie: Communicatie is o zo belangrijk.

Bij het eerste gesprek had al uitgesproken kunnen worden wat voor soort gesprek het was. Wat de een heeft opgevat als het startsein, werd door de ander opgevat als een oriënterend gesprek.

De eerste afspraak bij de notaris had in overleg gemaakt moeten worden, dan was het eerste stuk miscommunicatie al aan het licht gekomen.

De input die naar de notaris is gestuurd voor het maken van een concept overeenkomst had ook beter met elkaar besproken moeten worden, dan had de notaris direct de wensen van beide partijen daarin kunnen uitwerken.

Miscommunicatie 2 had voorkomen kunnen worden door voorafgaand aan het verlenen van de opdracht te vragen om een offerte of een inschatting van de tijd die er voor nodig zou zijn. Nu is de rekening mijns inziens bijna even hoog uitgevallen als bij een reguliere advocaat met het verschil dat het wel tegen een aantrekkelijk uurloon is gefactureerd.

Miscommunicatie 3 had voorkomen kunnen worden door a, te reageren op een uitnodiging en te laten weten of je wel of niet komt. b, door contact op te nemen op het moment dat je geen reactie op je uitnodiging ontvangt c, door in overleg de afspraak te annuleren.

Leg vast wat je afspreekt en spreek verwachtingen naar elkaar uit

Mis Communicatie2

In de praktijk zie ik dit soort dingen heel vaak fout gaan. Mensen nemen aan dat de ander heeft begrepen wat zij bedoelen. Als coach leer je daarom om feedback te vragen tijdens een gesprek: Is dit wat je bedoeld? Heb ik het zo goed verwoord? Vat samen wat de ander je heeft verteld en vraag of dat volledig is wat hij je wilde vertellen.

En ook al weet ik dus heel goed hoe het zou moeten. Zoals je uit bovenstaand verhaal kunt lezen, ga ook ik nog wel eens de fout in. Helaas was het een dure les.

 

Vol vertrouwen

 

Naar aanleiding van een stukje in het AD mijn volgende blog.

Opgelicht

Ook ik kom tijdens mijn werk regelmatig mensen tegen die in de problemen zijn gekomen doordat ze veel te veel vertrouwen hadden in hun medemens.

Alimentatie die contant betaald werd, een man die zijn vriendin alle financiën liet regelen en er nooit naar om keek, een vrouw die een lening afsloot op haar naam omdat haar vriend geen lening kon krijgen. Het resultaat was bij allemaal ongeveer gelijk. Zij zaten in de financiële problemen en de vriend/vriendin was vertrokken en betaalde uiteindelijk niet.

Incasso bureaus en deurwaarders hebben aan dit soort trieste verhalen geen boodschap. Je bent tenslotte zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen en jij hebt er mee ingestemd om de lening af te sluiten. Grote bedragen betaal je doorgaans niet contant en als je dat al doet, dan laat je een kwitantie ondertekenen.

Hoe close je dus ook met iemand bent, zorg dat je op de hoogte blijft van wat er gebeurd met je geld.

Leen je iemand iets, laat dan een contract ondertekenen met daar in , het geleende bedrag, maar nog belangrijker, de termijnen waarin je afgesproken hebt dat er terug betaald gaat worden. En ook binnen een gezin is het nuttig om samen de financiën te doen. Immers niet bij iedereen is kwade opzet in het spel, het kan ook zo zijn dat iemand niet zo handig is met geld en daar kun je dan maar beter van op de hoogte zijn, dan kun je samen een oplossing bedenken.

Voorkomen is beter dan genezen en hoewel het soms moeilijk is om bijvoorbeeld met je partner over geld te praten, het loont altijd.

In  blog praten over geld vind je de handvatten om dit te doen,  uit onderzoek is gebleken dat wij dat bijna allemaal moeilijk vinden.

Tot de volgende keer,

Annick

Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus

Deze uitspraak van Marc Lammers, voormalig hokeybondscoach staat als een paal boven water en slaat wat mij betreft niet alleen op sporten, maar op het hele leven.

Waarom komen sommige mensen bij verlies van werk in de schulden en houden anderen hun hoofd boven water. Hoe komt het dat sommige ondernemers ondanks de crisis weten te groeien en anderen met het zinkende schip ten onder gaan.

Tijdens mijn werk kom ik regelmatig mensen tegen die hun situatie wijten aan allerlei omstandigheden waar zijn geen grip op hebben. Natuurlijk kun je niet op iedere tegenslag voorbereid zijn, maar het maakt wel verschil in hoe je ermee omgaat nadat je met een tegenslag geconfronteerd bent.

Nog te vaak zie ik dat mensen bij de pakken neer gaan zitten en niets meer ondernemen om de schuldenlast te stoppen. Erger nog,  er zijn ook mensen die met een air van: pakken wat er nog te pakken valt,  juist nog een laatste grote uitgave doen “zolang het nog kan”.

Dat is in elk geval niet de manier om de schulden op te lossen.

Wordt dus een winnaar en maak een plan in plaats van een excuus te verzinnen.

Ga in gesprek me je schuldeisers. Het zal je verbazen hoe veel er nog mogelijk is als je zelf het initiatief neemt en de situatie uitlegt.

Herinnering

Het beste kun je al op de eerste herinnering die je ontvangt reageren. Op die manier voorkom je dat er allerlei incasso kosten en rente bovenop de schuld komen. Je kunt de schuld waarschijnlijk niet betalen anders had je dat al gedaan en extra kosten zijn dus helemaal niet wenselijk. Door een regeling af te spreken bij een eerste herinnering kom je er vaak vanaf met alleen wat extra rente kosten.

Zorg dat het voorstel wat je doet een haalbaar voorstel is, immers als je de gemaakte afspraak niet nakomt, verlies je je geloofwaardigheid en wordt het de volgende keer een stuk moeilijker om een afspraak te maken. Neem in de afspraak duidelijk op welk bedrag u in hoeveel termijnen en op welke dag van de maand betaald. Als je wilt voorkomen dat je de afspraak vergeet, kun je ook afspraken maken met het incassobureau/deurwaarder door hen te machtigen het afgesproken bedrag een dag na bijvoorbeeld ontvangst van je salaris te incasseren van je rekening. Ook hierbij blijf je zelf verantwoordelijk; controleer altijd of de incasso ook echt gelukt is.

Incassobureau

Krijg je te maken met een incassobureau, let dan goed op. Vraag een specificatie op van de schuld. Helaas zijn er behoorlijk wat malafide incassobureaus die veel te hoge kosten in rekening brengen.

Er is sinds 2012 een wet aangenomen waarin is vastgelegd hoe hoog de incassokosten zijn die berekend mogen worden. W.I.K.

Ook hier geldt, ga het gesprek aan en doe een  haalbaar aflossingsvoorstel. Zijn de kosten die het incassobureau in rekening brengt te hoog, schrijf hen aan en wijs hen op de wettelijke tarieven.  Indien het incassobureau onredelijk is, gaat dreigen of niet wil meewerken. Wendt je dan tot de oorspronkelijke schuldeiser en leg de situatie uit. Een incassobureau heeft geen rechtsmiddelen en kan geen beslag leggen. Slechts een gerechtsdeurwaarder heeft die mogelijkheden en die komt pas in actie na een gang naar de rechter.

Plan

Maar het aller belangrijkste; maak een plan om je schulden op te lossen.

Sorteer al je schulden en maak een overzicht. Zorg dat je zicht krijgt op je inkomsten en uitgaven en stem dat op elkaar af.

Lukt het je alleen niet, schakel dan hulp in en zit niet bij de pakken neer. Je schuldeisers zullen dat zeker niet doen en de kosten lopen steeds verder op.

Dus niet langer excuses, maar plannen

plannen maken

verzinnen.

Praten over geld

‘Als het geld de deur uit vliegt, vliegt de liefde erachteraan’. Hoeveel waarheid schuilt er in deze stelling?

We praten niet graag over geld. Niet met vrienden, niet met familie en zelfs binnen een relatie wordt er maar weinig echt over geld gepraat. Geldproblemen binnen een relatie leiden zelfs in veel gevallen tot een breuk. Scheiden echter kost ook veel geld. Tijd dus om geld maar eens bespreekbaar te maken.

Op de site van het Nibud is een test te vinden over geld en relatie.
Hoewel liefde niet te koop is, kan geld de liefde wel beïnvloeden. Meningsverschillen over geld kunnen in een relatie voor heel wat spanning zorgen. In mijn eerdere blog heb ik al eens geschreven dat geld, of in elk geval een tekort eraan, ons aantast in onze eerste levensbehoeften. Aangesproken worden over je uitgaven patroon ervaren we daarom al snel als bedreigend. Maar wil je je relatie gezond houden dan zal er ook  financiële intimiteit moeten zijn.

Bij de eerste lesdag van de opleiding tot budgetcoach werd de vraag gesteld: Hoe belangrijk is geld voor jou?
Vrijwel iedereen gaf het antwoord: Niet belangrijk. Denk jij er wel eens over na wat geld voor jou betekend? Pas als je voor je zelf weet hoe jij tegenover geld staat, is het mogelijk hierover een goed gesprek te hebben met je partner. Want meestal loopt de discussie niet hoog op over het geld zelf, maar over de dieper liggende behoefte die geld voor ons vertegenwoordigd.

 • Liefde
  De behoefte aan liefde en verbinding hangt soms samen met het uitgeven van geld.

We kopen graag leuke dingen voor onze geliefden, geven veel geld uit aan bereikbaar zijn, om maar in contact met ons sociale netwerk te blijven en met Valentijnsdag geven we allemaal onder sociale druk iets extra’s uit.

 

We horen er graag bij en door de juiste dingen te kopen, doen we ons best bij de groep te horen. Ook onze kinderen proberen we te behoeden voor sociale uitsluiting door ze wel die merkschoenen te geven of dat dure computerspel. Immers alle anderen hebben het ook, dus drukken we onze liefde uit, door ervoor te zorgen dat zij er bij blijven horen.

 

En ervaren we wel de pijn van sociale uitsluiting dan kan geld de pijn verzachten. Dan kopen we iets om onszelf mee te troosten.

 

 • Macht
  Geld kan ook een innerlijke behoefte aan macht vervullen. ‘Money makes the world go around.’
  De rijke landen domineren de armen. Wie het geld verdiend bepaald ook waar het aan uitgegeven wordt. Vroeger waren er veel minder scheidingen doordat vrouwen financieel afhankelijk waren van hun man.
  Wie geld heeft kan anderen domineren; denk maar aan een consument die een geschil heeft met een grote verzekeringsmaatschappij. Die verzekeringsmaatschappij heeft veel meer geld om langdurig te procederen dan een gemiddeld huishouden kan opbrengen.

  Ook op een andere manier kan geld macht opleveren. Met geld kunnen we onze sociale status verbeteren waardoor mensen tegen je op gaan kijken.
  De afgunst die geld en dure spullen bij anderen kunnen opwekken geeft macht: macht over het gevoel van de ander. Ook hier speelt het erbij willen horen een rol, alleen dan niet vanwege de affectie van anderen, maar omwillen van bewondert willen worden. Status.

  Kinderen uit rijke families blijven soms jarenlang afhankelijk van hun ouders door de afhankelijkheid van geld en de status die daarbij hoort. Zolang de ouders de zeggenschap behouden over het kapitaal dat vroeg of laat aan de kinderen zal worden overgedragen, hebben ze veel macht. Ze kunnen deze macht openlijk uitoefenen door op gezette tijden te dreigen de kinderen te zullen onterven.

 

 • Vrijheid
  Geld geeft ons een gevoel van autonomie: je hoeft je niets meer van anderen aan te trekken. Denk maar aan vrouwen die getrouwd bleven omdat zij financieel afhankelijk waren van hun man. Geld geeft je bijvoorbeeld ook de vrijheid om een auto te kopen en niet afhankelijk te zijn van het openbaar vervoer of om te besluiten te verhuizen als je niet gelukkig bent in je huidig woning of je baan op te zeggen als je niet afhankelijk bent van het inkomen dat je huidige baan je oplevert. Van alle emoties die samenhangen met geld is dit vaak de sterkste.

 

 • Veiligheid/Zekerheid
  Wie voldoende spaargeld heeft kan financiële tegenvallers opvangen. Voor sommige mensen is het hebben van een financiële buffer een must, zij beteugelen hun angst voor mogelijke ellende  in de toekomst ermee. Deze emotie gaat over het hebben van controle, vaak is een verhulde vorm van onzekerheid.

 

Er zijn sites waar je via een test uit kunt vinden wat voor geldtype jij bent: mijn financiële persoonlijkheid

Probeer als partners eens te onderzoeken wat voor geldpersoonlijkheid jij bent. Als je de onderliggende emoties van de ander beter begrijpt is het makkelijker om samen te praten over geld.

 

Waar de ene partner kiest voor zekerheid – en voldoende spaargeld – wil de andere misschien liever de vrijheid om te kunnen kopen wat hij of zij wil.

 

Tips om geld goed bespreekbaar te maken:

 1. Gebruik de juiste financiële taal. Bespreek bij het praten over geld het onderliggende gevoel:’het maakt me bang als we te weinig financiële armslag hebben. Ik voel me prettiger als ik weet dat we een nieuwe auto kunnen kopen mocht onze huidige het begeven.’
  ‘Ik vind het vervelend als je me erop aanspreekt dat ik te veel geld uitgeef aan kleding, ik voel me daardoor beperkt in mijn vrijheid.’
 2. Geef elkaar de ruimte om (geld)zorgen bespreekbaar te maken. Wees openhartig over wat er in je omgaat.
 3. Onderzoek je financiële verleden. Welke gebeurtenissen in je leven hebben ervoor gezorgd dat jij het geldtype bent wat je nu bent.
  Hoe gingen je ouders om met geld. Was er genoeg? Is de situaties nu anders, maar gedraag je je nog steeds naar oude patronen?
 4. Bedenk samen eens hoe het zou zijn als je met bepaalde angsten anders om zou gaan. Stap eens een dag in de schoenen van de ander.
  Laat de zuinige partners eens een dag de big spender zijn en de vrijheid ervaren, terwijl de uitgever juist een dag zuinig aan doet en nadenkt over het gevoel van zekerheid dat een financiële buffer je kan geven. Welke dingen in het geldgedrag van de ander vind je goed.
 5. Maak samen een prioriteiten lijst en bepaal samen een vrij te besteden bedrag.
 6. Spreek budgetten af voor bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld een uitje/vakantie, dat voorkomt dat je de gezelligheid tijdens het uitje moet verstoren door een discussie over geld te hebben.

Veel succes en laat eens in een reactie weten hoe het gesprek is uitgepakt.

Te beleefd opgevoed

Je kent het vast wel: je hebt net je eten op tafel staan en de telefoon gaat. Eigenlijk niet veel zin, maar toch neem je hem maar op: een verkoper die u echt een uniek aanbod mag doen! Alleen vandaag! Je zou wel gek zijn als je het aanbod niet aannam!!!!

We denken allemaal: bah, weer zo’n vervelende verkoper, ik wil nu gewoon gaan eten. Maar de meesten van ons zijn te beleefd om direct de verbinding te verbreken. Uiteindelijk hangen we langer aan de telefoon dan we zouden willen en in ongeveer de helft van de gevallen hebben we ook nog iets gekocht of in elk geval toegezegd dat ze ons informatie mogen toesturen, zonder dat we dat eigenlijk willen. Hoe komt dat toch? Bij verkoop aan de deur gaan we zelfs nog vaker over stag.

Oordelen en veroordelen

Oordelen en veroordelen

In mijn vorige blog nodigde ik mensen uit om hun oordeel over anderen iets milder te stemmen en zich eens te verdiepen in wat geldzorgen met iemand doet.

In deze blog wil ik ingaan op oordelen en veroordelen.

Wat geldgebrek met je doet

Onlangs had ik een gesprek met iemand, waarin ik vertelde dat ik een praktijk als budgetcoach aan het opstarten ben en ik stelde de vraag of hij wist of er binnen het bedrijf waar hij werkzaam is mensen zijn die ik zou kunnen helpen.