Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus

Deze uitspraak van Marc Lammers, voormalig hokeybondscoach staat als een paal boven water en slaat wat mij betreft niet alleen op sporten, maar op het hele leven.

Waarom komen sommige mensen bij verlies van werk in de schulden en houden anderen hun hoofd boven water. Hoe komt het dat sommige ondernemers ondanks de crisis weten te groeien en anderen met het zinkende schip ten onder gaan.

Tijdens mijn werk kom ik regelmatig mensen tegen die hun situatie wijten aan allerlei omstandigheden waar zijn geen grip op hebben. Natuurlijk kun je niet op iedere tegenslag voorbereid zijn, maar het maakt wel verschil in hoe je ermee omgaat nadat je met een tegenslag geconfronteerd bent.

Nog te vaak zie ik dat mensen bij de pakken neer gaan zitten en niets meer ondernemen om de schuldenlast te stoppen. Erger nog,  er zijn ook mensen die met een air van: pakken wat er nog te pakken valt,  juist nog een laatste grote uitgave doen “zolang het nog kan”.

Dat is in elk geval niet de manier om de schulden op te lossen.

Wordt dus een winnaar en maak een plan in plaats van een excuus te verzinnen.

Ga in gesprek me je schuldeisers. Het zal je verbazen hoe veel er nog mogelijk is als je zelf het initiatief neemt en de situatie uitlegt.

Herinnering

Het beste kun je al op de eerste herinnering die je ontvangt reageren. Op die manier voorkom je dat er allerlei incasso kosten en rente bovenop de schuld komen. Je kunt de schuld waarschijnlijk niet betalen anders had je dat al gedaan en extra kosten zijn dus helemaal niet wenselijk. Door een regeling af te spreken bij een eerste herinnering kom je er vaak vanaf met alleen wat extra rente kosten.

Zorg dat het voorstel wat je doet een haalbaar voorstel is, immers als je de gemaakte afspraak niet nakomt, verlies je je geloofwaardigheid en wordt het de volgende keer een stuk moeilijker om een afspraak te maken. Neem in de afspraak duidelijk op welk bedrag u in hoeveel termijnen en op welke dag van de maand betaald. Als je wilt voorkomen dat je de afspraak vergeet, kun je ook afspraken maken met het incassobureau/deurwaarder door hen te machtigen het afgesproken bedrag een dag na bijvoorbeeld ontvangst van je salaris te incasseren van je rekening. Ook hierbij blijf je zelf verantwoordelijk; controleer altijd of de incasso ook echt gelukt is.

Incassobureau

Krijg je te maken met een incassobureau, let dan goed op. Vraag een specificatie op van de schuld. Helaas zijn er behoorlijk wat malafide incassobureaus die veel te hoge kosten in rekening brengen.

Er is sinds 2012 een wet aangenomen waarin is vastgelegd hoe hoog de incassokosten zijn die berekend mogen worden. W.I.K.

Ook hier geldt, ga het gesprek aan en doe een  haalbaar aflossingsvoorstel. Zijn de kosten die het incassobureau in rekening brengt te hoog, schrijf hen aan en wijs hen op de wettelijke tarieven.  Indien het incassobureau onredelijk is, gaat dreigen of niet wil meewerken. Wendt je dan tot de oorspronkelijke schuldeiser en leg de situatie uit. Een incassobureau heeft geen rechtsmiddelen en kan geen beslag leggen. Slechts een gerechtsdeurwaarder heeft die mogelijkheden en die komt pas in actie na een gang naar de rechter.

Plan

Maar het aller belangrijkste; maak een plan om je schulden op te lossen.

Sorteer al je schulden en maak een overzicht. Zorg dat je zicht krijgt op je inkomsten en uitgaven en stem dat op elkaar af.

Lukt het je alleen niet, schakel dan hulp in en zit niet bij de pakken neer. Je schuldeisers zullen dat zeker niet doen en de kosten lopen steeds verder op.

Dus niet langer excuses, maar plannen

plannen maken

verzinnen.

One comment on “Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus

  1. Iskandar

    Wat een rot reactie van die klant. Zo af en toe zie je het weer in een blog of forum virbooj komen dat een deal achteraf wordt geannuleerd.Ook bijzonder frustrerend dat het je niet lukt om te achterhalen wat precies het probleem van de klant is. Nu is het extra moeilijk om te leren van je fouten. Je weet namelijk niet wat er fout is gegaan. Deze ontevreden klant zou waarschijnlijk nog steeds ontevreden zijn als ze de offerte wel hadden ondertekend en er een incasso aan hun deur zou staan. Tevreden klanten leveren zelden betalingsproblemen op. Hier zit je eigenlijke probleem, waarom zijn ze niet tevreden. Hadden ze andere verwachtingen en waren de afspraken vooraf wel goed? Vergeet niet dat de issue die jij hebt omgekeerd ook bestaat voor kopers. De markt zit vol met scripters en designers die troep leveren. Er zijn genoeg kopers die weigeren met je te werken als ze de scripts e.d. niet kunnen inkijken voordat ze betalen. Zonde om deze groep potentiele klanten te laten liggen.Beide partijen zullen water bij de wijn moeten doen als er nog geen vertrouwensband is gegroeid. Voorbeelden zijn aanbetalingen en het live zetten van de website op een testserver zodat alles getest kan worden.Een eerste vereiste bij grotere bedragen is altijd dat je adresgegevens, telnr, en duidelijke afspraken op papier of mail hebt. Dit hoeft niet per se een contract of offerte te zijn. Zolang maar duidelijk is wat je hebt afgesproken en wat de prijs is. Dit kan bij wijze van spreken ook een telefoonnotie zijn waar je samen mee akkoord gaat.Als ik voor kleine bedragen werk neem ik vaak het risico en accepteer dat er soms gedoe komt. Des te groter het bedrag des te strakker ik de afspraken wil hebben.Bij die afspraken hoort vooral ook het omgaan met bugs achteraf, kleine aanpassingen, veiligheid, tunen voor de specifieke serverinstellingen van de klant en onderhoudsafspraken. Dit zijn namelijk vaak de punten waar het uiteindelijk op mis gaat. Je weet bij voorbaat namelijk al dat een klant om uitbreidingen gaat vragen en dat deze allerlei bugs gaat vinden. Spreek bijvoorbeeld een minimale functionaliteit af.

Leave a reply