Verenigingen en scholen

De crisis is voor iedereen merkbaar en wordt veel besproken, zowel in de media als tussen mensen onderling. Voor verenigingen en scholen is het goed om aan te sluiten bij wat er leeft onder de leden/scholieren. Door lezingen/1-dags cursussen aan te bieden binnen deze structuur is de drempel om over (dreigende) schulden te praten lager dan wanneer mensen zich aan moeten melden bij bijvoorbeeld de gemeente. Door schaamte wordt aanmelding bij reguliere schuldhulpverlening vaak te lang uitgesteld, waardoor schulden uitmonden in problematische schulden.

Doel van de cursussen/lezingen is inzetten op preventie en het bespreekbaar maken van het onderwerp. Binnen de cursus zal worden ingegaan op wat geld voor de specifieke doelgroep betekend, welk gedrag ligt ten grondslag aan (teveel) uitgeven en het ontstaan van schulden. Wat kun je doen om dit soort gedrag bij jezelf te signaleren.