Vrijwilligersorganisaties

Gemeenten stimuleren het feit dat vrijwilligersorganisatie zich opwerpen als een soort papieren brigades om een schifting te maken alvorens mensen zich aanmelden bij de schuldhulpverlening van de gemeente zelf. Vrijwilligers nemen veel van het administratieve werk uit handen van gemeenteambtenaren, door zaken te ordenen en inventariseren.

Valkuil hier is echter dat vrijwilligers vanuit goede bedoelingen veel zaken van mensen met schulden overnemen, waardoor een afhankelijkheidspositie ontstaat. De vrijwilligers worden wel op cursus gestuurd voor het leren budgetteren en onderzoeken van inkomensverruimende maatregelen, maar het is veelal niet geënt op het veranderen van gedrag. Ik bied een totaal pakket aan, waarin zowel oog is voor de praktische invulling van budgetondersteuning als inzetten op gedragsverandering bij zowel hulpverlener als cliënt.