Banken

De zorgplicht van banken richting hun klanten neemt toe. Onlangs is er een uitspraak geweest van de rechter waarbij executieverkoop slechts als uiterste redmiddel door een bank mocht worden ingezet. Deze uitspraak schept precedenten voor andere woningeigenaren. Hierdoor is het in het belang van banken om mensen met betalingsachterstand in een vroeger stadium te helpen. Voordeel is tweeledig. Door de geboden hulp zal een klant zich serieus genomen voelen door de bank, wat goed is voor de klantbinding. De bank is er ook niet bij gebaat als mensen na een gedwongen verkoop achterblijven met een restschuld die de klant zeer waarschijnlijk ook moeilijk of niet zal kunnen betalen.

Het gros van de huiseigenaren zal de weg naar internet, budgetvoorlichting al wel hebben gevonden. Toch zijn zij niet in staat gebleken om de budgettaire veranderingen door te voeren, waardoor de achterstand kon worden ingelopen. Mijn strategie hierin zal dan ook zijn dat vooral wordt ingezet op gedragsverandering.