Particulieren

Waarom een budgetcoach?

Als er financiële problemen zijn of dreigen te komen door bijvoorbeeld verlies van een baan, scheiding of andere gebeurtenissen, is het van belang om snel in actie te komen. Hoe sneller je hulp inschakelt, des te sneller de problemen vaak ook weer zijn verholpen.

Vaak speelt in dit soort situaties niet alleen geld een rol maar ook emoties; die kunnen hun weerslag hebben op zowel werk als op het privéleven. Gevolgen hiervan kunnen zijn dat iemand het overzicht verliest en er chaos in de administratie ontstaat, die weer zorgt voor chaos in je hoofd. Om deze cirkel te doorbreken kan ik helpen die rust te creëren, zodat jij je weer kunt concentreren op dat gene waar je goed in bent. (voor uitgebreide informatie: waarom)

Wat kan ik verwachten?

Tijdens het traject ordenen we niet alleen de administratie en brengen de schulden terug, maar besteden we ook veel aandacht aan het leren van vaardigheden om er voor te zorgen dat je in de toekomst niet opnieuw in een dergelijke situatie terecht komt. Uitgangspunt is dat je het heft zelf in handen blijft houden en ik alleen de gereedschappen aanreik. Natuurlijk hou ik daarbij een oogje in het zeil.

Een budgetcoach helpt beter inzicht  te krijgen in je uitgavenpatroon. Ook kan Westlandbudgetcoaching helpen de verleidingen in een winkel, van reclamefolders en (internet) aanbiedingen te weerstaan. Het doel van een winkelier is per definitie om iets te verkopen.

Het traject kan worden gezien als een cursus omgaan met geld. Het leert iemand meer te doen met een kleiner budget. Daarnaast wordt gekeken naar inkomensverruimende mogelijkheden, zoals het recht op bepaalde toeslagen, subsidies of tegemoetkomingen waar je niets van wist. Maar het belangrijkste is dat je inzicht krijgt in je eigen motieven, de redenen waarom je de grip dreigde te verliezen. (voor uitgebreide informatie: Hoe werkt het)

Is een budgetcoach ook iets voor mij?

Het mooiste zou zijn als mensen zich aanmelden nog voor zij echt in de financiële problemen zitten. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Door schaamte wachten de meeste mensen echter vaak te lang, en wordt het traject om alles weer op te lossen langer. Wil je dus meer inzicht ook al heb je nog geen (grote) financiële problemen, neem dan eens vrijblijvend contact op.

Heb je al wel financiële problemen, maar is de situatie nog niet dreigend, ook dan kan ik zeker iets voor jou betekenen.

Als het al duidelijk is dat je je in een situatie bevindt waarin afbetaling binnen drie jaar niet haalbaar is, dan kan Westlandbudgetcoaching begeleiding bieden naar de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en wijzen op de mogelijkheden die o.a. gemeenten en gemeentelijke kredietbanken bieden.

Wie betaalt het coachingstraject?

Ik zit al krap bij kas, dan kan ik mij toch geen budgetcoach veroorloven!

Een budgetcoach verdient zichzelf vrijwel altijd terug en schulden kosten ook vaak veel geld (rente/incassokosten) en energie. Bovendien kijk ik niet alleen naar de kostenkant, maar onderzoek ook of het mogelijk is om je inkomen te verruimen (belastingen/toeslagen/voorzieningen).

In sommige gevallen zijn werkgevers bereidt de kosten voor een budgetcoach op zich te nemen. Immers je zult een betere werknemer zijn als je niet (langer) gebukt gaat onder geldzorgen en problemen over de thuissituatie. Samen kunnen we een goed onderbouwd voorstel naar je werkgever opstellen of ik kan desgewenst contact met hem opnemen om te zien of dit tot de mogelijkheden behoort.