Bewindvoering

Wat is beschermingsbewind

Een bewindvoerder wordt benoemd door de kantonrechter en is er om jouw (financiële) belangen te behartigen. Dit is niet vrijblijvend. Als beschermingsmaatregel wordt gezorgd dat iemand niet meer zelf mag beslissen over zijn/haar financiën en bezittingen, de bewindvoerder beslist hierover. Natuurlijk wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden en wensen van de cliënt, maar het is uiteindelijk de bewindvoerder die beslist. Iemand wordt handelingsonbekwaam verklaart, dit betekend echter niet handelingsonbevoegd. Iemand blijf zelf verantwoordelijk voor zijn eigen financiële (soms verkeerde) beslissingen.

Ik merk dat er vaak verwarring is over bewindvoerders bij schulden.

Iemand die de schuldsanering in gaat krijgt vaak te maken met 2 bewindvoerders. De WSNP-bewindvoerder, ook deze wordt toegewezen door de rechtbank, maar deze is er om de belangen van de schuldeisers te behartigen en de beschermingsbewindvoerder (niet altijd), deze is er om de belangen van de schuldenaar te behartigen. Bij schuldhulp zet men steeds vaker beschermingsbewind in, maar soms is er ook budgetbeheer of budgetbegeleiding.

Voor wie?

Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarige personen die door lichamelijke of geestelijke oorzaak of vanwege sociale omstandigheden niet (meer) in staat zijn hun financiën zelfstandig te beheren. De maatregel wordt dan ook vaak ingezet voor mensen met:

  • een verstandelijke beperking
  • een psychiatrisch ziektebeeld
  • een verslaving
  • dementie

Steeds vaker wordt de maatregel ook ingezet voor mensen met problematische schulden. Het doel van de maatregel is weer voldoende rust en stabiliteit terugbrengen in het leven van deze mensen, zodat zij weer grip op hun leven kunnen krijgen en uiteindelijk weer zelfstandig in staat zullen zijn hun financiën te beheren.

Meer weten over bewindvoering?

Mensen die meer willen weten over bewindvoering verwijs ik graag naar de volgende sites:

Goed vertegenwoordigd

Brochure curatele, bewind en mentorschap

Wie betaalt dat?

In veel gevallen worden de kosten voor budgetbeheer, bewindvoering of curatele vergoed door de gemeente. Natuurlijk help ik bij het aanvragen van deze vergoeding.

Op zoek naar een bewindvoerder?

Een kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Een goede werkrelatie begint bij vertrouwen hebben in elkaar, daarom vindt ik het heel belangrijk dat er voldoende klik is tussen jou en mij om die vertrouwensband ook te kunnen opbouwen.

Controle

De kantonrechter controleert het werk van de bewindvoerder. Jaarlijks moet rekening en verantwoording worden afgelegd aan de rechter. Verder krijgt de cliënt altijd inzage in wat er met zijn/haar financiën gebeurt en word regelmatig een afspraak gemaakt om dit te bespreken.