Zakelijk

Werkgevers:

Waarom zou ik een budgetcoach inschakelen?

Door de economische crisis raken meer en meer mensen in de financiële problemen. Dit heeft zijn weerslag op de manier waarop iemand functioneert. Financiële problemen gaan veelal hand in hand met fysieke en psychische problemen zoals: relatieproblemen, concentratieproblemen, minder incasseringsvermogen, sneller ziekmelden; dit zal merkbaar zijn voor een werkgever doordat iemand minder goed functioneert.

Daarnaast levert loonbeslag extra administratieve rompslomp op.

Je bent er als werkgever dan ook bij gebaat dat werknemer zo spoedig mogelijk van deze lasten verlost wordt. Een budgetcoach inschakelen voor mensen die je in dienst hebt,  kan een goede stap zijn. De werknemer voelt zich gehoord en de werkgever ziet de productiviteit weer stijgen en het ziekteverzuim dalen. De kosten die je bespaart met het tijdig inschakelen van een budgetcoach zullen lager uitvallen dan de kosten die je kwijt zal zijn aan ziekteverzuim, vervanging van personeel, bellen met schuldeisers en verwerken van loonbeslagen en voorschotten.

Herken je de signalen?

Ik heb geen personeel met (grote) schulden.

Door schaamte zullen de meeste mensen niet open zijn over hun financiële problemen. Als zij het al bespreekbaar maken, zal de werkgever vaak de laatste zijn die het hoort. Wellicht pas als er een loonbeslag wordt gelegd. Ga er dus niet vanuit dat er onder je werknemers geen mensen zijn die met moeite het hoofd boven water kunnen houden. Enkele signalen die je op het juiste spoor kunnen zetten:

 

  • Iemand komt met de vraag of er meer overgewerkt kan worden
  • Iemand komt met verzoeken om voorschotten/eerdere uitbetaling van het vakantiegeld/uitbetaling verlofuren
  • Iemand lijkt er vaak niet helemaal bij te zijn met zijn hoofd
  • Iemand is plotseling heel prikkelbaar/ lijkt gestrest
  • Je weet dat er in de thuissituatie veranderingen geweest zijn (scheiding/niet verkoopbaar huis/overlijden)
  • Je wordt geconfronteerd met een loonbeslag/deurwaarder

 

Maak geldproblemen bespreekbaar

Als werkgever wil je graag maatschappelijk verantwoord ondernemen en natuurlijk staat het welzijn van je werknemers bij jou hoog in het vaandel, maar hoe maak je een onderwerp als dit bespreekbaar?

Misschien ben je er niet 100% zeker van dat iemand ook werkelijk financiële problemen heeft, maar je hebt wel een vermoeden.

Mijn advies is om toch het gesprek aan te gaan. Spreek je vermoedens uit en vraag of die persoon dat herkent. Tact en vertrouwen zijn hierbij van essentieel belang. Overweeg daarom goed wie binnen de organisatie de meest geschikte persoon is om het gesprek te voeren.

Als iemand zich herkent in het probleem en open staat voor een oplossing kan hij,  nog steeds vrijblijvend,  een keer een afspraak maken met Westlandbudgetcoaching. Immers er is niet alleen een vertrouwensband met de werkgever nodig, ook met de budgetcoach zal er voldoende klik moeten zijn. Mocht blijken dat deze er bij mij niet is, dan kan ik je binnen mijn netwerk doorverwijzen naar een collega.

De drempel verlagen

Naast individuele coaching bied ik ook workshops aan. Als je niet direct de problematiek rond schulden aan één specifieke persoon wilt/kunt koppelen, is er de mogelijkheid om een algemene workshop voor jouw personeel te organiseren. Door de workshop zal het onderwerp binnen de organisatie makkelijker bespreekbaar worden terwijl je als werkgever het signaal afgeeft dat het financiële wel en wee van je werknemers je aan het hart gaat. Je verlaagt daarmee de drempel om eerlijk en open bij jou om steun te vragen.