Hoe werkt het?

Kennismakingsgesprek

De eerste stap is gezet, je hebt de website bezocht, een beetje een indruk gekregen wat je kunt verwachten. De volgende stap is een kennismakingsgesprek. De kennismaking is altijd vrijblijvend. Om iemand goed te kunnen coachen is het belangrijk dat er een klik is en voldoende vertrouwen kan worden opgebouwd. Tijdens dit eerste gesprek onderzoeken we of die klik er ook is en bespreken we de uitgangspunten voor de coaching. We bespreken de situatie en proberen de doelstellingen helder te krijgen. Ik kan op basis daarvan aangeven wat ik voor je kan betekenen en een inschatting maken van de duur voor de budgetcoaching.

Crisissituaties

Mocht je geconfronteerd worden met crisissituaties; dreiging tot uithuiszetting, afsluiting gas/water/licht, geef dit dan direct aan. Naar alle waarschijnlijkheid ben je beter af bij de reguliere schuldhulpverlening van de gemeente. Ik zal je helpen de juiste stappen te nemen om bij hen snel geholpen te worden.

Overzicht krijgen

De vervolgstap is allereerst het krijgen van overzicht. Hoe is jouw administratie ingericht? Heb je overzicht van de situatie? Weet je hoe hoog het  inkomen is? Weet je precies hoe hoog de schulden zijn? Lukt het je zelfstandig om deze zaken inzichtelijk te krijgen of wil je daarbij ondersteuning van mij? We kunnen samen de zaken ordenen, of ik geef je adviezen hoe u dit zelfstandig aan kunt pakken.

Inzicht krijgen

Als we alles helder hebben, gaan we doelstellingen formuleren. Wat wil je graag veranderd zien en hoe kan ik je daarbij helpen? Weet je waardoor bepaalde problemen zijn ontstaan? Ben je op de hoogte van bijvoorbeeld alle toeslagen waar je recht op hebt? In deze fase zal ik adviseren en probeer samen met jou te achterhalen waar we ons tijdens de werkelijke coaching op zullen richten.

Coaching

Een probleem oplossen begint bij het probleem in de ogen te zien. We hebben nu overzicht en inzicht en weten inmiddels welke richting we op willen. Nu gaan we samen onderzoeken waar de knelpunten  ontstaan en hoe we die op kunnen lossen.

Wat mag je verwachten

Bij elk coachingstraject is vertrouwen de belangrijkste basis. Westlandbudgetcoaching waarborgt te allen tijden uw privacy. Je blijft de regie houden en mag van ons deskundigheid en zorgvuldigheid verwachten.