Articles for the Month of mei 2014

Dure lessen

Een overeenkomst aangaan

Van onze fouten leren we het meest. Ook ik heb in de afgelopen tijd een paar fouten gemaakt en ik kan wel zeggen dat het dure lessen zijn geweest.

Het begon ermee dat mijn zoon een samenwerking aan wilde gaan met iemand waar hij nu ook regelmatig mee samenwerkt. Ik zelf ben nogal argwanend als het op samenwerkingsverbanden aankomt. Dit heeft te maken met het verleden.

Dus hebben we eerst een gesprek gevoerd samen met de accountant om alle mogelijkheden te onderzoeken. Wat naar mijn idee een oriënterend gesprek was, werd door de mogelijke samenwerkingspartner opgevat als het startsein. (miscommunicatie 1).

think it aboutNaar aanleiding van het gesprek heeft hij de opdracht gegeven aan de accountant om de punten door te geven aan de notaris met de opdracht om een oprichtingsakte voor een BV, de afgesproken samenwerkingsvorm, op te maken.

De week erop was er dus al een afspraak ingepland bij de notaris om de oprichtingsakte te gaan ondertekenen. Oei, wat een haast en waar ik het helemaal niet mee eens was, was het feit dat het concept pas op de ochtend van de afspraak in handen van mijn zoon kwam. Niet de manier vindt ik om een notariële akte te gaan ondertekenen. Dat zijn zaken waar je de tijd voor moet nemen, die je op je gemak door moet lezen en waarbij je je moet kunnen laten voorlichten door mensen die er verstand van hebben. Ik trapte dan ook vol op de rem en heb de afspraak laten annuleren.

Vervolgens zonder goed te communiceren wat, hoe en waarom ik de afspraak had laten afzeggen, heb ik een jurist ingeschakeld die de stukken door zou lezen en van commentaar zou voorzien. Deze jurist is iemand die ik ontmoet heb bij de netwerkclub waar ik lid van ben. Zijn motto is, dat rechtshulp voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat hij een uurtarief kan garanderen dat 3x goedkoper is dan van een reguliere advocaat. Daarnaast is de heer in kwestie een fel mannetje, dus puur op gevoel de geknipte kandidaat om mijn zoon bij te staan. Ook hier heb ik onvoldoende de verwachtingen uitgesproken maar ben akkoord gegaan met het inderdaad redelijke uurtarief. (miscommunicatie2).

In die tussentijd heeft mijn zoon van de notaris een dit maal uitgewerkt concept ontvangen en was er direct een nieuwe afspraak gemaakt om nu toch echt te gaan ondertekenen. Alleen ontving ik het nieuwe concept pas 3 dagen voordat getekend zou gaan worden. Dus met grote spoed alles naar de jurist gestuurd, die heeft alles wederom van commentaar voorzien en daar kwamen punten bij naar voren die naar mijn idee eerst goed uitgewerkt dienden te worden, alvorens te ondertekenen.

Daarop de samenwerkingspartner van mijn zoon uitgenodigd voor een gesprek, echter die reageerde niet op mijn uitnodiging, waarop ik (het was vrijdagmiddag en maandagochtend zou getekend worden) de notaris liet weten, dat er eerst een gesprek zou moeten plaats vinden, alvorens te tekenen. En dus zei ik de afspraak voor die maandagochtend ook weer af. (miscommunicatie3)

De samenwerkingspartner kwam echter vrijdag laat in de middag toch langs voor een gesprek, wat uiteindelijk prima verliep. Hij was echter op dat moment nog niet op de hoogte van het feit dat ik de afspraak met de notaris weer had afgezegd. Toen hij later die avond wel mijn mail las, was hij daar behoorlijk boos over.

Het resultaat was, dat de samenwerking niet doorging omdat de samenwerkingspartner boos was van wegen het feit dat ik (een partij die er eigenlijk niets mee te maken had) zonder overleg tot 2x toe de afspraken bij de notaris had afgezegd. De notaris vrolijk een volledige rekening stuurde voor het opmaken van een oprichtingsakte en twee afspraken. De jurist een gepeperde rekening stuurde, wellis waar tegen een redelijk uurloon, maar naar mijn idee wel voor heel wat meer uren dan waar ik op gerekend had en mijn zoon bijna een maandsalaris aan kosten voor zijn kiezen krijgt voor een samenwerking die niet doorgaat.

Goede communicatie

Conclusie: Communicatie is o zo belangrijk.

Bij het eerste gesprek had al uitgesproken kunnen worden wat voor soort gesprek het was. Wat de een heeft opgevat als het startsein, werd door de ander opgevat als een oriënterend gesprek.

De eerste afspraak bij de notaris had in overleg gemaakt moeten worden, dan was het eerste stuk miscommunicatie al aan het licht gekomen.

De input die naar de notaris is gestuurd voor het maken van een concept overeenkomst had ook beter met elkaar besproken moeten worden, dan had de notaris direct de wensen van beide partijen daarin kunnen uitwerken.

Miscommunicatie 2 had voorkomen kunnen worden door voorafgaand aan het verlenen van de opdracht te vragen om een offerte of een inschatting van de tijd die er voor nodig zou zijn. Nu is de rekening mijns inziens bijna even hoog uitgevallen als bij een reguliere advocaat met het verschil dat het wel tegen een aantrekkelijk uurloon is gefactureerd.

Miscommunicatie 3 had voorkomen kunnen worden door a, te reageren op een uitnodiging en te laten weten of je wel of niet komt. b, door contact op te nemen op het moment dat je geen reactie op je uitnodiging ontvangt c, door in overleg de afspraak te annuleren.

Leg vast wat je afspreekt en spreek verwachtingen naar elkaar uit

Mis Communicatie2

In de praktijk zie ik dit soort dingen heel vaak fout gaan. Mensen nemen aan dat de ander heeft begrepen wat zij bedoelen. Als coach leer je daarom om feedback te vragen tijdens een gesprek: Is dit wat je bedoeld? Heb ik het zo goed verwoord? Vat samen wat de ander je heeft verteld en vraag of dat volledig is wat hij je wilde vertellen.

En ook al weet ik dus heel goed hoe het zou moeten. Zoals je uit bovenstaand verhaal kunt lezen, ga ook ik nog wel eens de fout in. Helaas was het een dure les.

 

Vol vertrouwen

 

Naar aanleiding van een stukje in het AD mijn volgende blog.

Opgelicht

Ook ik kom tijdens mijn werk regelmatig mensen tegen die in de problemen zijn gekomen doordat ze veel te veel vertrouwen hadden in hun medemens.

Alimentatie die contant betaald werd, een man die zijn vriendin alle financiën liet regelen en er nooit naar om keek, een vrouw die een lening afsloot op haar naam omdat haar vriend geen lening kon krijgen. Het resultaat was bij allemaal ongeveer gelijk. Zij zaten in de financiële problemen en de vriend/vriendin was vertrokken en betaalde uiteindelijk niet.

Incasso bureaus en deurwaarders hebben aan dit soort trieste verhalen geen boodschap. Je bent tenslotte zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen en jij hebt er mee ingestemd om de lening af te sluiten. Grote bedragen betaal je doorgaans niet contant en als je dat al doet, dan laat je een kwitantie ondertekenen.

Hoe close je dus ook met iemand bent, zorg dat je op de hoogte blijft van wat er gebeurd met je geld.

Leen je iemand iets, laat dan een contract ondertekenen met daar in , het geleende bedrag, maar nog belangrijker, de termijnen waarin je afgesproken hebt dat er terug betaald gaat worden. En ook binnen een gezin is het nuttig om samen de financiën te doen. Immers niet bij iedereen is kwade opzet in het spel, het kan ook zo zijn dat iemand niet zo handig is met geld en daar kun je dan maar beter van op de hoogte zijn, dan kun je samen een oplossing bedenken.

Voorkomen is beter dan genezen en hoewel het soms moeilijk is om bijvoorbeeld met je partner over geld te praten, het loont altijd.

In  blog praten over geld vind je de handvatten om dit te doen,  uit onderzoek is gebleken dat wij dat bijna allemaal moeilijk vinden.

Tot de volgende keer,

Annick

Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus

Deze uitspraak van Marc Lammers, voormalig hokeybondscoach staat als een paal boven water en slaat wat mij betreft niet alleen op sporten, maar op het hele leven.

Waarom komen sommige mensen bij verlies van werk in de schulden en houden anderen hun hoofd boven water. Hoe komt het dat sommige ondernemers ondanks de crisis weten te groeien en anderen met het zinkende schip ten onder gaan.

Tijdens mijn werk kom ik regelmatig mensen tegen die hun situatie wijten aan allerlei omstandigheden waar zijn geen grip op hebben. Natuurlijk kun je niet op iedere tegenslag voorbereid zijn, maar het maakt wel verschil in hoe je ermee omgaat nadat je met een tegenslag geconfronteerd bent.

Nog te vaak zie ik dat mensen bij de pakken neer gaan zitten en niets meer ondernemen om de schuldenlast te stoppen. Erger nog,  er zijn ook mensen die met een air van: pakken wat er nog te pakken valt,  juist nog een laatste grote uitgave doen “zolang het nog kan”.

Dat is in elk geval niet de manier om de schulden op te lossen.

Wordt dus een winnaar en maak een plan in plaats van een excuus te verzinnen.

Ga in gesprek me je schuldeisers. Het zal je verbazen hoe veel er nog mogelijk is als je zelf het initiatief neemt en de situatie uitlegt.

Herinnering

Het beste kun je al op de eerste herinnering die je ontvangt reageren. Op die manier voorkom je dat er allerlei incasso kosten en rente bovenop de schuld komen. Je kunt de schuld waarschijnlijk niet betalen anders had je dat al gedaan en extra kosten zijn dus helemaal niet wenselijk. Door een regeling af te spreken bij een eerste herinnering kom je er vaak vanaf met alleen wat extra rente kosten.

Zorg dat het voorstel wat je doet een haalbaar voorstel is, immers als je de gemaakte afspraak niet nakomt, verlies je je geloofwaardigheid en wordt het de volgende keer een stuk moeilijker om een afspraak te maken. Neem in de afspraak duidelijk op welk bedrag u in hoeveel termijnen en op welke dag van de maand betaald. Als je wilt voorkomen dat je de afspraak vergeet, kun je ook afspraken maken met het incassobureau/deurwaarder door hen te machtigen het afgesproken bedrag een dag na bijvoorbeeld ontvangst van je salaris te incasseren van je rekening. Ook hierbij blijf je zelf verantwoordelijk; controleer altijd of de incasso ook echt gelukt is.

Incassobureau

Krijg je te maken met een incassobureau, let dan goed op. Vraag een specificatie op van de schuld. Helaas zijn er behoorlijk wat malafide incassobureaus die veel te hoge kosten in rekening brengen.

Er is sinds 2012 een wet aangenomen waarin is vastgelegd hoe hoog de incassokosten zijn die berekend mogen worden. W.I.K.

Ook hier geldt, ga het gesprek aan en doe een  haalbaar aflossingsvoorstel. Zijn de kosten die het incassobureau in rekening brengt te hoog, schrijf hen aan en wijs hen op de wettelijke tarieven.  Indien het incassobureau onredelijk is, gaat dreigen of niet wil meewerken. Wendt je dan tot de oorspronkelijke schuldeiser en leg de situatie uit. Een incassobureau heeft geen rechtsmiddelen en kan geen beslag leggen. Slechts een gerechtsdeurwaarder heeft die mogelijkheden en die komt pas in actie na een gang naar de rechter.

Plan

Maar het aller belangrijkste; maak een plan om je schulden op te lossen.

Sorteer al je schulden en maak een overzicht. Zorg dat je zicht krijgt op je inkomsten en uitgaven en stem dat op elkaar af.

Lukt het je alleen niet, schakel dan hulp in en zit niet bij de pakken neer. Je schuldeisers zullen dat zeker niet doen en de kosten lopen steeds verder op.

Dus niet langer excuses, maar plannen

plannen maken

verzinnen.