Articles for the Month of juni 2018

Kinderbijslag en bewindvoering

Het is weer bijna zo ver, de uitbetaling van de kinderbijslag.

 

Onder de meeste cliënten die onder beschermingsbewind staan heerst een hardnekkig misverstand over de kinderbijslag. De bewindvoerder mag hier niet over beschikken.

Dat is niet waar.

Op kinderbijslag mag geen beslag worden gelegd door schuldeisers[1]. Dat is iets anders. De bewindvoerder mag de kinderbijslag wel gebruiken. Zelfs voor het aflossen van schulden.

Als iemand bij mij onder bewind komt is uitgangspunt dat de kinderbijslag aan de cliënt betaald word. Echter als er zich noodsituaties voor doen dan kan de kinderbijslag soms uitkomst bieden om te zorgen dat een situatie niet uit de hand loopt.

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind.[2] Die kosten kunnen bestaan uit het kopen van kleding voor de kinderen, maar bijvoorbeeld ook een OV-abonnement, of een abonnement op een sportclub.

Zo heb ik een gezin onder bewind, die heel bewust de keuze hebben gemaakt om hun kinderen in de oude wijk waar zij gewoond hebben op school te laten. Dit omdat de kinderen daar al hun vriendjes hadden en nog andere redenen. Die keuze is hun goed recht, daar beslis ik als bewindvoerder niet over. Nu vinden de ouders dat de afstand van en naar school te ver is om met de fiets te gaan, dus moeten de kinderen (inclusief begeleidende ouder) met het openbaar vervoer. Daarvoor is een abonnement nodig van 2 zones (kinderen 53 euro p/m en ouder 79 euro p/m). Dat is een behoorlijke aanslag op het budget van de ouders aangezien zijn rond moeten komen van een inkomen rond de bijstandsnorm.  In zo’n geval kan ik dus besluiten dat een deel van de kinderbijslag gebruikt word om de kosten voor dit abonnement te betalen.

De eerste prioriteit die ik als bewindvoerder heb is dat het budget sluitend is. Dat wil zeggen dat alle vaste lasten en het leefgeld betaald kunnen worden uit de totale som van inkomsten. Als zoals in bovenstaand voorbeeld de kosten van het OV-abonnement dus buiten het budget vallen, zit er niets anders op dan een deel van de kinderbijslag gebruiken om dit gat in het budget op te vullen. Dat zijn keuzes die de cliënt zelf maakt. Immers zij zouden er ook voor kunnen kiezen de kinderen dichterbij op school te doen, of de kinderen met de fiets naar school te laten gaan.

Die keuze vrijheid is vaak moeilijk uit te leggen aan mijn klanten. Die redeneren alleen: de kinderbijslag is voor de kinderen. Maar als een abonnement voor de kinderen gekocht wordt, wordt de kinderbijslag toch echt ook aan de kinderen besteed.

Zo is in het verleden ook wel eens gebeurt dat ik de kinderbijslag heb gebruikt om de vaste lasten te kunnen betalen. Dit omdat de belastingdienst aan het verrekenen was gegaan en er op dat moment in het geheel geen toeslagen binnen kwamen. Op zulke momenten gebruik ik toch echt de kinderbijslag om te zorgen dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Immers een kind is er niet bij gebaat als door een huurschuld de ouders uit hun woning worden gezet, of dat door schulden aan een energiemaatschappij gas en licht worden afgesloten. Een ontruiming uit de woning is een erg traumatische ervaring voor een kind ik zorg dus dat er zeker geen (nieuwe) schulden ontstaan op het gebied van huur, gas en elektra of water.

En dan het betalen van een schuld met de kinderbijslag. Zelfs dat doe ik wel eens.

Veel van mijn cliënten hebben schulden. Mijn werk bestaat er uit om een dossier zo snel mogelijk stabiel te hebben (= er ontstaan geen nieuwe schulden meer) en dan als het mogelijk is, zo snel mogelijk aanmelden bij schuldhulpverlening. Dan kan het voorkomen dat er per ongeluk een nieuwe schuld ontstaat (denk bijvoorbeeld aan een hele hoge jaarafrekening voor energie) of er komt ineens nog een oude schuld boven water. Dit zijn allemaal zaken die kunnen zorgen dat een lopende schuldenregeling in gevaar komt en ook dat is niet in het belang van een kind. Hoe eerder de ouders van hun schulden verlost zijn, hoe meer rust er in een gezin is. Geldzorgen maken dat ouders veel piekeren, slecht slapen en er heel vaak geen ruimte is voor de kinderen om eens iets extra’s te doen. Ik ken kinderen die nog nooit hun verjaardag hebben gevierd omdat er altijd geldzorgen waren. Ik probeer dus als bewindvoerder zo snel als mogelijk is, te zorgen dat een gezin in een schuldenregeling komt. Als met de kinderbijslag dat proces bespoedigd kan worden (bijvoorbeeld een boete die de regeling in de weg staat betalen van de kinderbijslag) dan doe ik dat.

Dus mag een bewindvoerder de kinderbijslag gebruiken. Ja dat mag en dat doe ik ook. Ik probeer het altijd aan mijn klanten uit te leggen, waarom ik die keuze maak. De meeste van mijn klanten denken echter niet op de lange termijn, maar alleen in het nu. De keren dat ik dus de kinderbijslag gebruik heb ik meestal te maken met een boze klant. Ik hoop dan altijd maar dat zij na verloop van tijd in kunnen zien, dat ik nog steeds in het belang van hen en hun kinderen heb gehandeld.

[1] Artikel 23 Algemene Kinderbijslagwet

[2] Bron: https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/